loading
首頁 > 產品介紹

以紅玉紅茶(台茶18號)的溫潤回甘為基底,搭配香草植物的芳香,這段花茶與紅茶的結合,讓您的視覺與味覺就此甦醒。

  1. 玫瑰紅玉花茶
  2. 小瓶裝
  3. 35g
  4. 290
  1. 洋甘菊紅玉花茶
  2. 小瓶裝
  3. 50g
  4. 290
  1. 柚香紅玉花茶
  2. 小瓶裝
  3. 50g
  4. 290
  1. 薄荷紅玉花茶
  2. 小瓶裝
  3. 50g
  4. 290
  1. 薰衣草紅玉花茶
  2. 小瓶裝
  3. 50g
  4. 290
  1. 馬鞭草紅玉花茶
  2. 小瓶裝
  3. 50g
  4. 290