loading
首頁 > 產品介紹

以紅玉紅茶(台茶18號)的溫潤回甘為基底,搭配香草植物的芳香,這段花茶與紅茶的結合,讓您的視覺與味覺就此甦醒。

  1. 玫瑰紅玉茶包
  2. 三角茶包
  3. 8入x1包/3包優惠
  4. 190
  1. 洋甘菊紅玉茶包
  2. 三角茶包
  3. 8入x1包/3包優惠
  4. 190
  1. 柚香紅玉茶包
  2. 三角茶包
  3. 8入x1包/3包優惠
  4. 190
  1. 薄荷紅玉茶包
  2. 三角茶包
  3. 8入x1包/3包優惠
  4. 190
  1. 薰衣草紅玉茶包
  2. 三角茶包
  3. 8入x1包/3包優惠
  4. 190
  1. 馬鞭草紅玉茶包
  2. 三角茶包
  3. 8入x1包/3包優惠
  4. 190